youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

הדברים שאף אחד לא אמר לך על צפיית עמיתים

להרגיש עם ולהיות בלי"" - איך מתנסים בהוראה ומשפרים אותה מבלי ללמד?
יפית שריקי מגידיש
2/12/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא