youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

בואו נחשוב מחדש על הכשרת מורים

5 צעדים משמעותיים לשיפור הכשרת המורים בישראל
איתי מזרב
27/02/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא