youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

שיעור פרטי לכל תלמיד בכיתה של 40 תלמידים: איך מגשימים חלום?

הפרק העשירי של הפודקאסט ""שומעים חינוך"" נותן לכם הצצה לעתיד החינוך.
שומעים חינוך
03/09/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא