youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

הצלצול הוא בשבילם: איך נראים חייהם של מי שעשו הסבה להוראה?

בשלוש השנים האחרונות כ-21,000 אקדמאים ביצעו הסבה להוראה. איך הם מרגישים עם המעבר?
מיקה פרי
12/16/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא