youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לשתף פעולה

האמנם מחנך ראוי שיהיה מנהל?

בקשר שבין מורה לתלמיד אמון הדדי והבנה הם המתכון להצלחה
מאיר מלכה:)
12/12/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא