youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

כיצד נציב את "התלמידים השקופים" בקדמת הכיתה?

הצעד הראשון לסיוע לתלמידים אלו הוא תמיד לדעת שהם שם ולנסות לראות אותם
לימור בן-ארי
10/12/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא