youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מה הוא התרגול הפשוט שיעזור לתלמידים שלכם להתמקצע בהבנת הנקרא?

הבנת הנקרא בקלות - אסטרטגית צלמיות זה שם המשחק
לימור בן-ארי
8/15/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא