youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
ללמוד מהעולם

גלאי מתכות ומשמעת נוקשה או טאבלטים וחופש בחירה?

להחזיק אותם קצר או לשחרר לגמרי? שיטות שונות שהביאו לתוצאות מדהימות בבתי ספר בניו יורק
רויטל דרורי
30/07/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא