youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
ללמוד מהעולם

למי קראת מורה מוביל?

מי הם המורים המובילים ושלוש סיבות מדוע חשוב להשקיע בהם
תמי חלמיש אייזנמן
25/06/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא