youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

ללא עפרונות, נייר ועם הרבה אפשרויות: הכיתה הדיגיטלית

כיצד ניתן לשדרג ולעדכן את הפדגוגיה וההתנהלות באמצעים דיגיטליים המתאימים לכל תלמיד/ה ומורה?
שי ניסן
7/25/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא