youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

למידה דרך ויקיפדיה? יש דבר כזה

איך ניתן להשתמש בטכנולוגיה של ויקפדיה כדי ליצור תהליך למידה משמעותי
שי ניסן
15/06/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא