whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

למידה דרך ויקיפדיה? יש דבר כזה

איך ניתן להשתמש בטכנולוגיה של ויקפדיה כדי ליצור תהליך למידה משמעותי
שי ניסן
15/06/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא