youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

מיומנויות וכישורים נדרשים ל"מורה" במציאות העכשווית של עולם משתנה

בשנים האחרונות הכיתה השתנה אז מדוע הכשרת המורים לא?
שרון מאיו
17/03/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא