whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

מיומנויות וכישורים נדרשים ל"מורה" במציאות העכשווית של עולם משתנה

בשנים האחרונות הכיתה השתנה אז מדוע הכשרת המורים לא?
שרון מאיו
17/03/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא