whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

מה היית עושה? הסרטון שמאפשר לך לבחור בזמן אמת מה יקרה בכיתה

מה אם היה ניתן לצפות מראש את ההשלכות של הבחירות שאנו מקבלים? בחינוך זה כבר אפשרי...
אגף התמחות וכניסה להוראה
11/05/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא