youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מה היית עושה? הסרטון שמאפשר לך לבחור בזמן אמת מה יקרה בכיתה

מה אם היה ניתן לצפות מראש את ההשלכות של הבחירות שאנו מקבלים? בחינוך זה כבר אפשרי...
אגף התמחות וכניסה להוראה
11/05/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא