whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לשתף פעולה

מי הם המורים שמצעידים את החינוך קדימה? סיפורה של קהילה בהתהוות

כיצד יוצרים רשתות של שינוי בחינוך?
מנהל חינוך ירושלים
27/02/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא