youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

על חירות, על עצמאות, ועל המתמטיקה של החיים

בשביל לפתח חשיבה מתמטית טובה, חשוב לעודד חופש במחשבה
חן עירון
30/04/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא