youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

בבית הספר הזה אסרו את השימוש במחקים – זו הסיבה

6 פעולות שיובילו להטמעת דפוס חשיבה מתפתח בכל בית הספר
אסף צבן
11/19/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא