youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
לחלום בגדול

איך תראה ישראל ב-2048? זה תלוי בנו המורים!

אלה גבאי מספרת על התהליך המשמעותי והמעצים שעברה עם תלמידיה, כחלק מתנועת ""אחריות לישראל 2048
אלה גבאי
28/09/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא