youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

נלחמים בהסללה: מתחילים לתמוך בתלמידים באופן פרטני

כיצד ניתן לגרום לכמה שיותר תלמידים להיבחן ברמת בגרות גבוהה?
ד"ר אביגיל עדין-סורקיס- החינוך הוא הדרך; האדם הוא המטרה. א.ד. גורדון
30/10/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא