youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מה אסור לשכוח כדי להבטיח שהתלמידים יזכרו?

מדוע כדאי להפסיק למרקר ולהתחיל לבחון את עצמכם
אפרת פירסט
26/03/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא