youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

8 כישורי חיים דיגיטליים שכל הילדים צריכים – ותכנית כדי ללמד אותם

מה עלינו לעשות על מנת לשמור על התלמידים מוגנים כאשר הם מתנהלים במדיות הדיגיטליות?
ניב מורגנשטרן
11/19/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא