whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

8 כישורי חיים דיגיטליים שכל הילדים צריכים – ותכנית כדי ללמד אותם

מה עלינו לעשות על מנת לשמור על התלמידים מוגנים כאשר הם מתנהלים במדיות הדיגיטליות?
ניב מורגנשטרן
19/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא