youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

האם אנחנו באמת מכירים איך ועל מה התלמידים שלנו חושבים?

פעילות מקסימה המגלה את עולמם הפנימי של בני הנוער, לקראת סוף השנה
שירית זיתוני
08/05/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא