whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

האם אנחנו באמת מכירים איך ועל מה התלמידים שלנו חושבים?

פעילות מקסימה המגלה את עולמם הפנימי של בני הנוער, לקראת סוף השנה
שירית זיתוני
08/05/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא