youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

כיצד מורים יכולים לסייע לתלמידים להתמודד עם אתגרי הטכנולוגיה?

איך אתם מכינים את התלמידים שלכם לעתיד עתיר טכנולוגיה?
אהד נתנזן
10/07/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא