youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

תתחילו לזוז: כיצד סביבת למידה דינמית תשפר את הלמידה בכיתתכם?

האם סביבת הלמידה בה התלמידים לומדים צריכה להשתנות?
yael bamberger
07/04/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא