whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לשתף פעולה

המורה ששתקה ביום ההורים

הצעה מעשית למפגשי הורים – מורים שמביאה לדיאלוג אמיתי בין ההורים והתלמידים
yuvalnevo
17/05/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא