whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

כל מורה נתקל/ת בתלמידים עם קשיים חברתיים – כך תוכלו לעזור להם!

הצלחה גוררת הצלחה, והקשבה, לעתים רבות יוצרת את נקודת המפנה.
גליה פינטר
09/02/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא