youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
לחלום בגדול

איך נכין את התלמידים לעתיד שאנו לא יכולים אפילו לדמיין?

חינוך בעידן של אי וודאות ומציאות משתנה.
אודי מלכה
18/03/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא