youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מורים טובים דיים: מדוע מורים לא צריכים להיות מושלמים?

מאמר מרתק המספק גישה קצת אחרת למי הוא מורה איכותי
אמיר דוד
4/6/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא