youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
טכנולוגיה בחינוך

10 דברים שייעלמו מהכיתות ב-10 השנים הקרובות

דברים רבים הולכים להשתנות בשנים הקרובות
טרי הייק
07/03/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא