whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

מה למדתי מהכשרת קציני הטכנולוגיה והסייבר בצה"ל?

מה לדעתכם יקרה אם ניתן לתלמידים לבחור בעצמם מה ואיך ללמוד?
אלעד שגב
10/06/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא