youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

שיעור לא מסורתי – למה, איך ובאיזה מינון?

8 עקרונות מנחים ליצירת שיעורים לא מסורתיים
איליה מזין
02/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא