whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

איך תלמדו מדעים בחברה מידענית-תקשורתית?

מורים, אם אתם עדיין לא משלבים מחשב בהוראה שלכם - הכתבה הזאת בשבילכם
איליה מזין
11/11/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא