youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

במתמטיקה - לא משאירים איש מאחור

איך ניתן להפוך את לימודי המתמטיקה לנגישים ומעניינים ליותר תלמידים?
גדי אלכסנדרוביץ'
17/11/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא