youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

להיות מלך ומלכה: להכיר בחוזקות שלי, להשתפר במה שאני בוחר/ת

שיעור בנושא ""אינטליגנציות מרובות"" יזמין את התלמידים להכיר את עצמם טוב יותר
גיל ברנד
01/01/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא