youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

אימון במקום שיעורי בית?

דרך מקורית ונהדרת להבהיר לתלמידים את חשיבותו של התרגול, כך שיחושו אחריות לתרגל בבית
גיל ברנד
01/07/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא