youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

החופש הגדול: קשר בין מורים לתלמידים ברשתות חברתיות

האם הרשתות החברתיות ישנו את פניו של הקשר בין המורה לתלמידים?
יוסי שפרבר
6/18/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא