youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

איך הפסקתי לפחד והתחלתי לאהוב "הערכה חלופית"?

הערכה חלופית"" היא רכיב חובה במערכות חינוך רבות, אך לא תמיד המורים מרגישים שיש להם הכוונה ותמיכה בביצועה. מורה בחטיבת הביניים התגייסה על מנת לשנות זאת.
לא שוטרת
15/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא