whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

איך הפסקתי לפחד והתחלתי לאהוב "הערכה חלופית"?

הערכה חלופית"" היא רכיב חובה במערכות חינוך רבות, אך לא תמיד המורים מרגישים שיש להם הכוונה ותמיכה בביצועה. מורה בחטיבת הביניים התגייסה על מנת לשנות זאת.
לא שוטרת
15/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא