whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

רובוטיקה וחזון: תוכניות הרובוטיקה של FIRST ככלי להגשמת יעדים חינוכיים

איך אלפי תלמידים ברחבי ישראל מתאהבים בלימודי מדעים, הנדסה, מתמטיקה וטכנולוגיה בכל שנה?
אופיר גלזר
19/08/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא