youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

משוואה בנעלמים גלויים - איך ללמד מתמטיקה בארבעה שלבים חשובים

חשוב ללמוד איך ללמד את המתמטיקה כך שתלמידים יפסיקו להילחץ ויתחילו להצליח
רן שמשוני
06/06/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא