youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

איך להפוך את ההורים למעורבים ולא מתערבים? עידוד אקטיביות ויוזמה

4 רעיונות מקוריים לעידוד הורים לשיתוף פעולה והתגייסות למען התלמידים
רן שמשוני
30/10/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא