youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

איך המורים נלחמו בנו והפכו אותנו לתלמידים, מחנכים ואנשים טובים

המורים של רם פרידמן ורן שמשוני שינו את חייהם וגרמו להם לרצות לעסוק בחינוך. עכשיו הם אומרים להם תודה.
רן שמשוני
23/11/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא