youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

שיעורי בית הם לא עונש!

כיצד תגרמו לתלמידים שלכם להכין את שיעורי הבית?
רן שמשוני
13/10/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא