youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

נעשה, נשמע, נתכנן - סדר הפעולה המוזר של משרד החינוך

מאמר ביקורת נוקב, פרי עטה של מורה לפיזיקה
עיניים בגב
09/08/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא