youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

הוראה איכותית מתחילה במורה מעולה

מה הופך מורה למעולה? זוכי פרס טראמפ מנסים לענות על השאלה
פרס טראמפ להוראה איכותית
10/04/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא