youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

המתכון להצלחות בית ספריות: קהילה מקצועית לומדת

המושג ""קהילה מקצועית לומדת"" הפך לשגור בפי כל, אך אין זה אומר שקל ליישמו באופן אפקטיבי. בואו ללמוד מבתי ספר מצליחים, כיצד הם מקיימים קהילות מקצועיות לומדות איכותיות!
יסמין שרייר עוזרי
5/11/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא