whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
קידום מצוינות

שפה של הצלחות - המתכון להצלחות בית ספריות

מסתבר שהדרך להצלחה עוברת ב...עוד הצלחה! בתי ספר שהישגיהם עולים על המצופה ביחס לנקודת המוצא שלהם, הפכו את ההצלחה לכלי ולא רק ליעד, מה שאפשר להם להצליח לקדם את בית ספרם להצלחה.
יסמין שרייר עוזרי
13/04/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא