youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

המתכון להצלחות בית ספריות: מעורבות בקהילה

ישנם בתי ספר שלמרות נתוני פתיחה קשים, משקיעים עד פי שישה יותר מדרישות משרד החינוך במעורבות בקהילה. פעילות זו, הבאה על חשבון שעות לימוד יקרות, מובילה אותם להצלחה.
יסמין שרייר עוזרי
31/03/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא