whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לשתף פעולה

המתכון להצלחות בית ספריות: מעורבות בקהילה

ישנם בתי ספר שלמרות נתוני פתיחה קשים, משקיעים עד פי שישה יותר מדרישות משרד החינוך במעורבות בקהילה. פעילות זו, הבאה על חשבון שעות לימוד יקרות, מובילה אותם להצלחה.
יסמין שרייר עוזרי
31/03/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא