youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

שיעורים ברשת - הכיתה נמצאת גם מחוץ לגבולות בית הספר

פלטפורמה חדשה ברשת מאפשרת למורים ותלמידים ללמוד יחד בסביבת עבודה מוגנת ומיוחדת.
שיעורים - לימודים באינטרנט
3/1/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא