youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

5 דוגמאות להעלאת המוטיבציה והדימוי העצמי של התלמידים בכיתה

מה עושים כאשר בכיתה ישנם תלמידים רבים בעלי דימוי עצמי נמוך או מוטיבציה נמוכה ללמידה?
המרכז ליזמות בחינוך בת ים
09/06/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא