youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

הקטנת הכיתות באמצעות... הגדלת הכיתות?!

הקטנת הכיתות תעלה סכומי עתק. אלא אם כן... היא בעצם יכולה להתרחש כבר היום, במהירות וללא עלויות גדולות.
תומר ברץ
30/06/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא