youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מיזם "לראות עולם" - כיצד הופכים את הכיתה לאולפן חדשות חינוכי?

איך תביאו מומחים בתחומים אותם אתם מלמדים, הישר אל הכיתה שלכם?
תומר ברץ
06/11/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא